Obsah

Charakteristika školy

Název školy:  Základní škola Praktická Domažlice – příspěvková organizace

Adresa: Msgre. B. Staška 22, Domažlice, 344 28

IZO: 600065735

IČ: 750 05 735

Ředitel: Mgr. Martin Tomaier

Telefon: 379 722 436, 605 000 112

Zřizovatel: Město Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program s motivačním názvem "Duhová škola" je zpracován dle RVP ZV a ŠVP ZV - minimální doporučená úroveň

Facebook: Základní škola praktická Domažlice

 

1. STUPEŇ 

1., 3. ročník - Mgr. Lenka Kunešová

2., 4.,5.  ročník - Kristýna Veverková

2. STUPEŇ

6., 9. ročník - Mgr. Jitka Cingrošová

7., 8. ročník - Mgr. Antonín Tesárek

Další vyučující Mgr. Jana Neugebauerová