Obsah

Informace pro rodiče

Milí rodiče, 

váháte-li, která škola by pro vaše ditě byla nejvhodnější, neostýchejte se, přijďte se podívat, rádi Vás školou provedeme, vysvětlíme Vám naše postupy a metody vzdělávání. (Tel. 777 182 577) 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

Msgre. B. Staška 232, 344 01 Domažlice

(v dolní budově Nové školy, vchod naproti hřišti)

Milí rodiče,

váháte s výběrem školy pro budoucího prvňáčka? Nedaří se Vašemu dítěti na běžné základní škole? Jsme tu pro Vás!

          

   

Co nabízíme:

 1. Malý kolektiv dětí s lehkým mentálním postižením a případných přidružených fyzických i psychických potížích
 2. Žáci jsou vzděláváni podle RVP – Minimální doporučené úrovně
 3. Po 9. ročníku možnost učebních oborů v Horšovském Týně
 4. Individuální přístup ke každému žákovi bez rozdílu
 5. Vyučující jsou speciální pedagogové
 6. Využíváme řadu moderních speciálně pedagogických pomůcek, metod, forem výuky a relaxačních technik
 7. Bezbariérový přístup
 8. MŠMT naši školu zařadilo do projektu Podpory rovných příležitostí, který nám umožňuje hradit žákům veškeré aktivity i pomůcky.

 

Dopřejte Vašemu dítěti zažít úspěch! Bez obav nás kontaktujte, ochotně Vám vše ukážeme a vysvětlíme.

 

Ředitel školy: Mgr. Martin Tomaier  605 000 112, 777 182 577

www.zspdomazlice.cz     

Facebook Základní škola praktická Domažlice

 

 

Školní vzdělávací program "Duhová škola" - k nahlédnutí u vedení školy Mgr. Martina Tomaiera a koordinátorky ŠVP Mgr. Lenky Kunešové

Školní řád – k nahlédnutí v budově školy a ve všech třídách

Výroční zpráva školy – k nahlédnutí u vedení školy

Minimální program prevence patologických jevů – k nahlédnutí u vedení školy a Mgr. Jitky Cingrošové - metodičky prevence

Plán výchovného poradce – k nahlédnutí u vedení školy a Mgr. Antonína Tesárka - výchovného poradce

Konzultace s výchovným poradcem - kdykoliv po telefonické domluvě 

Preventivní program školní neúspěšnosti - k nahlédnutí u vedení školy a Mgr. Jany Neugeubauerové

 

Organizace školního roku 2023/2024 v základních školách

 • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.

 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024.

 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 5. února - do 11. února 2024.

 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024. 

 • Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července 2024 do pátku 30. srpna 2024.

 • Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

Povinně zveřejňované informace GDPR

Základní škola praktická, Msgre.B.Staška 232, 34401 Domažlice, (dále jen „Škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se žáků a dalších subjektů údajů školy v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů žáků je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu.

Škola respektuje práva žáků (resp.zákonných zástupců), která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu. Škola zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený žák (resp.zákonný zástupce) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola pak prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Školy, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod člověka.

Na Školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím emailu martintomaier@seznam.cz nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Základní škola praktická, Msgre. B. Staška 232, 344 01 Domažlice.Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.  Odpovědný zástupcem je Mgr. Lenka Kunešová.

Jmenovaným pověřencem pro Školu je Catania Group.