Obsah

Vítejte na stránkách školy 

Základní škola praktická Domažlice – příspěvková organizace,

Msgre. B. Staška 232, Domažlice, 344 21

Ředitel školy: Mgr. Martin Tomaier, telefon: 605 000 112

Škola je umístěna v dolním pavilonu ZŠ Msgre. B. Staška – Nové školy (podnájem).  Nachází se v přízemí.  Kromě kmenových tříd využívá také dílnu, cvičnou kuchyni, učebnu pro HV,  která je využívána i k relaxaci a pohybové výchově. K vybavení školy patří kromě celé řady speciálních didaktických pomůcek, 4 interaktivní tabule a přístroje výpočetní techniky, které umožňují splňovat nároky nové Informatiky pro žáky s LMP. Uvnitř oploceného areálu je hřiště a rozsáhlá travnatá plocha.

 

Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 pro žáky s lehkým mentálním postižením.

Podmínkou pro zařazení žáka je písemná žádost zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka, doporučení školského poradenského pracoviště a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Národní plán obnovy

 

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

Naše škola čerpá od září 2023 do žáří 2025  dotaci z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Z této dotace je  financováno doučování, volnočasové aktivity, školní pomůcky, exkurze, vzdělávání pedagogů aj. 

 

 

GDPR - Škola se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů . Od 25.5.2018 začne platit ve všech zemích EU Obecné nařízení na ochranu osobních údajů - GDPR, kterým se řídí i naše škola. Podrobněji popsáno viz "Informace pro rodiče".

Zodpovědná osoba za GDPR: Mgr. Lenka Kunešová